Podpredsednik Suad Osmanbegović (040 895 845)
Podpredsednica Janja Meglič (040 997 042)
Športni direktor Sergej Ravnikar (041 645 142)
Članska ekipa Janja Meglič (040 997 042)
Finance Barbara Konečnik (031 528 101)  
Vpis v šolo košarke  Janja Meglič (040 997 042)
Osnovne šole Nina Vodeb (031 637 747)
 Spletna stran www.zkd-mb.si
E-mail  info@zkd-mb.si

Poštni naslov

Žensko košarkarsko društvo Maribor
Koresova ulica 7, 2000 Maribor
f: 02 (32-00-33)

Transakcijski račun 04173-0000700922
Davčna številka 93716265
Matična številka 5492556